กรณีศึกษา

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการซอฟท์แวร์โซลูชั่นกับเรา ได้แก่


KEW (THAILAND) LIMITED
Product: mcframe SCM/PCM/GA

Issues before introduction
ระบบการผลิตและบัญชีถูกแยกออกจากกัน ทำให้การรวบรวมผลลัพธ์เป็นไปอย่างล่าช้า
ระบบเก่าถูกนำมาใช้เพียงบางส่วนและเอกสารที่เขียนด้วยลายมือเกิดข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมาก
พนักงานหรือบริษัทที่ดูแลระบบให้ไม่สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Effect after introduction
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแผนกได้อย่างราบรื่นด้วยการเชื่อมต่อระหว่างระบบการผลิตและระบบบัญชีการเงินเข้าด้วยกัน
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้แบบเรียลไทม์เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีแบบแผนที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีผู้ดูแลระบบภายในองค์กรทำให้ดูแลรักษาระบบได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MILBON (THAILAND) CO., LTD.
Product: mcframe SCM/PCM/GA

Issues before introduction
ตั้งโรงงานและฐานการขายที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก จึงไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน
ภายในระยะเวลาวางระบบ2เดือน ต้องเริ่มใช้งานระบบขายได้
ต้องรองรับธุรกิจการผลิตแบบล็อตเล็ก และผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภทและจำนวน
ระบบต้องเหมาะสมกับขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผมหลายๆ ประเภท
Effect after introduction
การมีระบบจัดการการผลิตและการขายในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทดำเนินการได้อย่างราบรื่นในเวลาอันรวดเร็ว
สามารถเริ่มใช้งานระบบขายได้ในเวลาเพียง2เดือนและระบบการผลิตพร้อมใช้งานได้ภายใน10เดือน
แม้จะเป็นการตั้งฐานในต่างประเทศเป็นครั้งแรก แต่ก็ยังรองรับภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลระบบนั้น สูงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของบริษัทอื่น

SIAM ORIENT ELECTRIC CO., LTD.
Product: mcframe SCM/PCM/GA

Issues before introduction
การปรับปรุงธุรกิจให้เติบโตเป็นไปได้อย่างล่าช้า
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
Effect after introduction
สร้างระบบพื้นฐานโดยมีโครงสร้างและการสนับสนุนจากบริษัทแม่และยังสอดคล้องกับการทำงานในไทย
สามารถดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ได้
สามารถสร้างข้อมูลพื้นฐานหลักให้เป็นปัจจุบันได้
Issues before introduction
ทุกสาขามีการใช้กระดาษมากเกินไป สิ้นเปลืองและเป็นภาระสำหรับการทำงาน
เอกสารในรูปแบบกระดาษ ยากต่อการรวบรวมข้อมูลและไม่สามารถนำไปวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ได้
แต่ละสาขามีการใช้แบบฟอร์มกระดาษที่ต่างกัน การจะใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งองค์กรเป็นไปได้ยากและการจะเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลเป็นดิจิทัลก็ทำได้ยากเช่นกัน
Effect after introduction
เมื่อใช้เป็นข้อมูลดิจิทัลในแท็บเล็ตแทนการใช้กระดาษแล้ว ช่วยลดเวลาทำงานได้ถึง 370 ชั่วโมง เทียบกับการลดการใช้กระดาษได้ถึง 5,600 แผ่น
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรง่ายขึ้น สนับสนุนการทำงานแบบ PDCA เพื่อปรับปรุงการทำงานได้
สามารถสร้างไฟล์ดิจิทัลได้อย่างง่ายได้จากไฟล์ Excel ที่ใช้งานในปัจจุบัน

SUNCALL CORPORATION
Product: mcframe PCM

Issues before introduction
ไม่สามารถคำนวนต้นทุนของแต่ละสินค้าและแต่ละกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ
ข้อมูลต้นทุนที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงราคาหรือกระบวนการผลิตได้
กระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิต อันเนื่องจากขาดข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
Effect after introduction
เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นเทียบกับยอดขายรายเดือน
ลดความผิดพลาดในการคำนวณต้นทุนที่ต้องใช้ทักษะความสามารถของคนอย่างเดียว เป็นการใช้ซอฟท์แวร์เพื่อช่วยให้การคำนวณถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
กรณีศึกษา ประเภทโปรแกรม ประเภทอุตสาหกรรม
Ahresty Corporation mcframe SIGNAL CHAIN เหล็ก/โลหะ
AMADA CO.,LTD. mcframe SCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Asahi Group Holdings, Ltd. mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
Asahi Metals Co.,Ltd. mcframe SCM/PCM เหล็ก/โลหะ
Daido Metal Co., Ltd. mcframe SIGNAL CHAIN เหล็ก/โลหะ
Earth Corporation mcframe SCM/PCM ยา/เครื่องสำอาง
Elastomix Co., Ltd. mcframe GA ชิ้นส่วนยานยนต์
Fuji Industrial Co.,Ltd mcframe SCM/PCM/PLM อุตสาหกรรมอื่นๆ
Hanamaruki Foods Inc. mcframe SCM/PCM เครื่องดื่มและอาหาร
Hayashi Felt (Thailand) Co., Ltd. mcframe SCM/PCM/GA อุตสาหกรรมอื่นๆ
Inax Corporation mcframe SCM/PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
KANEFUSA CORPORATION mcframe SIGNAL CHAIN อุปกรณ์ครัวเรือน
Kewpie Corporation mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
KEW (THAILAND) LIMITED mcframe SCM/PCM/GA เครื่องมือวัด
Kikkoman Corporation mcframe SCM/PCM เครื่องดื่มและอาหาร
KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD. mcframe GA อุปกรณ์/ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. mcframe SCM/PCM ยา/เครื่องสำอาง
KURE GRINDING WHEEL CO., LTD. mcframe GA อุตสาหกรรมอื่นๆ
LEVEL-5 Inc. mcframe SCM อุตสาหกรรมอื่นๆ
Logitec INA Solutions Co., Ltd. mcframe SCM/PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Maruha Nichiro Corporation mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
Meiji Yakuhin Co., Ltd. mcframe SCM/PCM ยา
MILBON (THAILAND) CO., LTD. mcframe SCM/PCM/GA ยา/เครื่องสำอาง
Mitsuchi Corporation mcframe GA ชิ้นส่วนยานยนต์
MORIMURA BROS., INC. mcframe GA ซื้อมาขายไป
NANKAI PLYWOOD CO., LTD. mcframe SCM/PCM ยาง/แก้ว/เรซิ่น
Nihon Shokken Co., Ltd. mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
NIPPO CORPORATION mcframe MOTION VR-learning รับเหมาก่อสร้าง
NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. mcframe SCM/PCM ปิโตรเคมี/เคมี
Nissan Chemical Corporation mcframe PCM ยา
NISSUI LOGISTICS CORPORATION mcframe MOTION VR-learning บริการขนส่ง
Nitta Gelatin Inc. mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
Noritz Corporation mcframe SCM/PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Oki Electric Cable Co., Ltd. mcframe SCM/PCM เหล็ก/โลหะ
Osaki Electric Co., Ltd. mcframe SCM/PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Otsuka Chemical Co., Ltd. mcframe SCM/PCM ยา/เครื่องสำอาง
Pasco Shikishima Corporation mcframe SCM/PCM เครื่องดื่มและอาหาร
PATLITE Corporation mcframe SCM/PCM อุตสาหกรรมอื่นๆ
Punch Industry Co.,Ltd mcframe SCM/PCM เหล็ก/โลหะ
RISO KAGAKU CORPORATION mcframe SCM/PCM อุตสาหกรรมอื่นๆ
ROKI GROUP CO.,LTD. mcframe SCM/PCM/GA อุปกรณ์
Roland Digital Group (Thailand) Ltd. mcframe SCM/PCM/GA อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
RP TOPLA LIMITED mcframe SCM/PCM ยาง/แก้ว/เรซิ่น
SHIMIZUSYNTEC Corporation mcframe GA อุปกรณ์/ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
SHINTO PAINT CO.,LTD. mcframe SCM/PCM ปิโตรเคมี/เคมี
SHIRATORI PHARMACEUTICAL CO.,LTD mcframe SCM/PCM ยา
SIAM ARATA CO.,LTD. mcframe GA ยา/เครื่องสำอางค์
SIAM ORIENT ELECTRIC CO.,LTD. mcframe SCM/PCM/GA อุปกรณ์/ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. mcframe RAKU-PAD เครื่องมือ/เครื่องจักร
SUNCALL CORPORATION mcframe PCM ชิ้นส่วนยานยนต์
Suzuyo & Co.,Ltd mcframe RAKU-PAD บริการขนส่ง
Takeuchi MFG Corporation mcframe SCM/PCM อุปกรณ์/เครื่องมือในโรงงาน
TAMA CHEMICALS CO., LTD. mcframe SCM/PCM ปิโตรเคมี/เคมี
Tatsuno Co., Ltd. mcframe SCM/PCM อุปกรณ์ปิโตรเคมี
Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. mcframe SCM/PCM/GA เครื่องจักรอิเล็คทรอนิกส์
THK CO., LTD. mcframe PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Towa Denki Company Limited mcframe GA ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
UNION TOOL CO. mcframe GA อุตสาหกรรมอื่นๆ
Yakult Honsha Co.,Ltd mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
YAMASA CORPORATION mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
ZEBRA Co., Ltd. mcframe SCM/PCM เครื่องมือวัด
กรณีศึกษา ประเภทโปรแกรม ประเภทอุตสาหกรรม
Ahresty Corporation mcframe SIGNAL CHAIN เหล็ก/โลหะ
AMADA CO.,LTD. mcframe SCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Asahi Group Holdings, Ltd. mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
Asahi Metals Co.,Ltd. mcframe SCM/PCM เหล็ก/โลหะ
Daido Metal Co., Ltd. mcframe SIGNAL CHAIN เหล็ก/โลหะ
Earth Corporation mcframe SCM/PCM ยา/เครื่องสำอาง
Elastomix Co., Ltd. mcframe GA ชิ้นส่วนยานยนต์
Fuji Industrial Co.,Ltd mcframe SCM/PCM/PLM อุตสาหกรรมอื่นๆ
Hanamaruki Foods Inc. mcframe SCM/PCM เครื่องดื่มและอาหาร
Hayashi Felt (Thailand) Co., Ltd. mcframe SCM/PCM/GA อุตสาหกรรมอื่นๆ
Inax Corporation mcframe SCM/PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
KANEFUSA CORPORATION mcframe SIGNAL CHAIN อุปกรณ์ครัวเรือน
Kewpie Corporation mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
KEW (THAILAND) LIMITED mcframe SCM/PCM/GA เครื่องมือวัด
Kikkoman Corporation mcframe SCM/PCM เครื่องดื่มและอาหาร
KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD. mcframe GA อุปกรณ์/ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. mcframe SCM/PCM ยา/เครื่องสำอาง
KURE GRINDING WHEEL CO., LTD. mcframe GA อุตสาหกรรมอื่นๆ
LEVEL-5 Inc. mcframe SCM อุตสาหกรรมอื่นๆ
Logitec INA Solutions Co., Ltd. mcframe SCM/PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Maruha Nichiro Corporation mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
Meiji Yakuhin Co., Ltd. mcframe SCM/PCM ยา
MILBON (THAILAND) CO., LTD. mcframe SCM/PCM/GA ยา/เครื่องสำอาง
Mitsuchi Corporation mcframe GA ชิ้นส่วนยานยนต์
MORIMURA BROS., INC. mcframe GA ซื้อมาขายไป
NANKAI PLYWOOD CO., LTD. mcframe SCM/PCM ยาง/แก้ว/เรซิ่น
Nihon Shokken Co., Ltd. mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
NIPPO CORPORATION mcframe MOTION VR-learning รับเหมาก่อสร้าง
NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. mcframe SCM/PCM ปิโตรเคมี/เคมี
Nissan Chemical Corporation mcframe PCM ยา
NISSUI LOGISTICS CORPORATION mcframe MOTION VR-learning บริการขนส่ง
Nitta Gelatin Inc. mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
Noritz Corporation mcframe SCM/PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Oki Electric Cable Co., Ltd. mcframe SCM/PCM เหล็ก/โลหะ
Osaki Electric Co., Ltd. mcframe SCM/PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Otsuka Chemical Co., Ltd. mcframe SCM/PCM ยา/เครื่องสำอาง
Pasco Shikishima Corporation mcframe SCM/PCM เครื่องดื่มและอาหาร
PATLITE Corporation mcframe SCM/PCM อุตสาหกรรมอื่นๆ
Punch Industry Co.,Ltd mcframe SCM/PCM เหล็ก/โลหะ
RISO KAGAKU CORPORATION mcframe SCM/PCM อุตสาหกรรมอื่นๆ
ROKI GROUP CO.,LTD. mcframe SCM/PCM/GA อุปกรณ์
Roland Digital Group (Thailand) Ltd. mcframe SCM/PCM/GA อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
RP TOPLA LIMITED mcframe SCM/PCM ยาง/แก้ว/เรซิ่น
SHIMIZUSYNTEC Corporation mcframe GA อุปกรณ์/ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
SHINTO PAINT CO.,LTD. mcframe SCM/PCM ปิโตรเคมี/เคมี
SHIRATORI PHARMACEUTICAL CO.,LTD mcframe SCM/PCM ยา
SIAM ARATA CO.,LTD. mcframe GA ยา/เครื่องสำอางค์
SIAM ORIENT ELECTRIC CO.,LTD. mcframe SCM/PCM/GA อุปกรณ์/ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. mcframe RAKU-PAD เครื่องมือ/เครื่องจักร
SUNCALL CORPORATION mcframe PCM ชิ้นส่วนยานยนต์
Suzuyo & Co.,Ltd mcframe RAKU-PAD บริการขนส่ง
Takeuchi MFG Corporation mcframe SCM/PCM อุปกรณ์/เครื่องมือในโรงงาน
TAMA CHEMICALS CO., LTD. mcframe SCM/PCM ปิโตรเคมี/เคมี
Tatsuno Co., Ltd. mcframe SCM/PCM อุปกรณ์ปิโตรเคมี
Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. mcframe SCM/PCM/GA เครื่องจักรอิเล็คทรอนิกส์
THK CO., LTD. mcframe PCM เครื่องมือ/เครื่องจักร
Towa Denki Company Limited mcframe GA ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
UNION TOOL CO. mcframe GA อุตสาหกรรมอื่นๆ
Yakult Honsha Co.,Ltd mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
YAMASA CORPORATION mcframe SCM/PCM อาหาร/เครื่องดื่ม
ZEBRA Co., Ltd. mcframe SCM/PCM เครื่องมือวัด