mcframe RAKU-PAD

Paperless โซลูชั่น แทนที่การใช้กระดาษ ด้วยการบันทึกข้อมูลผ่านแท็บเล็ต
สามารถทำได้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์


mcframe RAKU-PAD

เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้กระดาษในสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆโดยใช้งานผ่านแท็บเล็ตที่มีความสะดวกและมองเห็นได้มากกว่ากระดาษอีกทั้งยังสามารถแปลงข้อมูลจากเอกสารกระดาษที่เขียนด้วยมือให้เป็นฐานข้อมูลในแท็บเล็ตได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการแก้ไขปัญหางานได้ง่ายขึ้น

จุดเด่นที่สำคัญ


เปลี่ยนรายงานที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นฐานข้อมูลในแท็บเล็ตโดยสามารถนำเข้าแบบฟอร์ม Excel ที่ใช้งานอยู่มาเป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานในแท็บเล็ตได้

มีฟังก์ชั่นการกรอกข้อมูลทั้งหมด 32 วิธี เช่น แป้นพิมพ์ ลายมือ กล้อง บาร์โค้ด ปฏิทิน ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

มี Analysis Dashboard สำหรับการดึงชุดข้อมูลด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ง่ายต่อใช้งานและมีการตรวจสอบ / การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิกระจาย แผนภูมิควบคุม แผนภูมิ Pareto และอื่น ๆ

สามารถแชร์เอกสาร, รูปถ่าย รวมถึงข้อความต่างๆ เพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้

ประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสารสนับสนุนที่จำเป็น เช่น คู่มือการใช้งานและไดอะแกรมในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ

เชื่อมโยงไปยังระบบอื่นด้วยฟังก์ชั่น Web API และการนำเข้า / ส่งออกรายงานในรูปแบบ CSV ตลอดจนการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการทางสถิติที่หลากหลายสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

ช่วยให้การทำรายงานแบบออฟไลน์เสร็จสมบูรณ์ได้ในกรณีที่สัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณ

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe RAKU-PADลดการสิ้นเปลืองกระดาษและเพิ่มการปรับปรุงคุณภาพให้มีความรวดเร็วมากขึ้น


ด้วย RAKU-PAD เป็น Paperless โซลูชั่นที่ไม่ต้องใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล จึงสามารถลดขยะจากการใช้เอกสารกระดาษได้ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการทำงานผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน


RAKU-PAD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้งาน บันทึกข้อมูลง่ายขึ้น โดยข้อมูลจะบันทึกจัดเก็บเข้าส่วนกลาง ทำให้สะดวกในการควบคุุมและสืบค้นข้อมูล นอกจากนั้นฟังก์ชั่นซูมจะช่วยแสดงภาพขนาดใหญ่ได้ทั้งภาพวาดและแผนภูมิงาน รวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อลดปัญหาการทำงานที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน

แชร์องค์ความรู้
และสถานการณ์
ในหน้างาน


คุณสามารถถ่ายภาพสถานการณ์ลงแท็บเล็ตในกรณีเนื้อหาสถานการณ์อธิบายด้วยตัวอักษรได้ยากและแชร์ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นรับรู้ได้ทันที รวมถึงแบ่งปันความรู้จากข้อมูลในอดีตเพื่อเพิ่มทักษะของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

รองรับการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และส่งเสริมกิจกรรม Kaizen ให้ดียิ่งขึ้น


ด้วยแผนภูมิที่แสดงสถานะปัจจุบันในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรของ RAKU-PAD ช่วยให้ผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถระบุความผิดปกติในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ได้ รวมถึงรายงานสถานการณ์การตรวจสอบคุณภาพได้จากขั้นตอนต่างๆ เป็นกราฟ ทำให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการทางสถิติที่หลากหลายได้ด้วย

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe RAKU-PADลดการสิ้นเปลืองกระดาษและเพิ่มการปรับปรุงคุณภาพให้มีความรวดเร็วมากขึ้น


ด้วย RAKU-PAD เป็น Paperless โซลูชั่นที่ไม่ต้องใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล จึงสามารถลดขยะจากการใช้เอกสารกระดาษได้ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการทำงานผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน


RAKU-PAD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้งาน บันทึกข้อมูลง่ายขึ้น โดยข้อมูลจะบันทึกจัดเก็บเข้าส่วนกลาง ทำให้สะดวกในการควบคุุมและสืบค้นข้อมูล นอกจากนั้นฟังก์ชั่นซูมจะช่วยแสดงภาพขนาดใหญ่ได้ทั้งภาพวาดและแผนภูมิงาน รวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อลดปัญหาการทำงานที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน

แชร์องค์ความรู้และสถานการณ์ในหน้างาน


คุณสามารถถ่ายภาพสถานการณ์ลงแท็บเล็ตในกรณีเนื้อหาสถานการณ์อธิบายด้วยตัวอักษรได้ยากและแชร์ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นรับรู้ได้ทันที รวมถึงแบ่งปันความรู้จากข้อมูลในอดีตเพื่อเพิ่มทักษะของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

รองรับการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และส่งเสริมกิจกรรม Kaizen ให้ดียิ่งขึ้น


ด้วยแผนภูมิที่แสดงสถานะปัจจุบันในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรของ RAKU-PAD ช่วยให้ผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถระบุความผิดปกติในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ได้ รวมถึงรายงานสถานการณ์การตรวจสอบคุณภาพได้จากขั้นตอนต่างๆ เป็นกราฟ ทำให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการทางสถิติที่หลากหลายได้ด้วย