IoT mcframe


mcframe IoT ได้รับการออกแบบโดยใช้ประสบการณ์ตรงและความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในไลน์การผลิต

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันบริษัทในหลายประเทศทั่วโลกต่างเลือกใช้ mcframe IoT เพราะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการเป็น “โรงงานแห่งดิจิทัล” ด้วยการนำข้อมูลด้านดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใน

และรวมถึงการขยายผลเป็นดิจิทัลห่วงโซ่มูลค่า ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้น ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความจำเป็นในการสร้างธุรกิจใหม่และแหล่งรายได้ใหม่ตาม "รูปแบบธุรกิจดิจิทัล"

จุดเด่นที่สำคัญ
  ○ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  ○ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
  ○ แสดงผลการผลิตผ่านโซลูชั่น IoT ได้
  ○ วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงประสิทธิภาพให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น


ผลิตภัณฑ์ IoT ของ B-EN-G


1. mcframe RAKU-PAD
mcframe RAKU-PAD เป็นโซลูชั่นที่ช่วยลดการใช้กระดาษในสถานที่ปฏิบัติการด้วยฟังก์ชั่นที่รองรับการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านต่าง ๆ ผ่านทางแท็บเล็ตพกพาที่ให้ความคล่องตัวในการใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถแปลงข้อมูลจากเอกสารที่เขียนด้วยลายมือเป็นแบบฟอร์มข้อมูลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย


ข้อมูลเพิ่มเติม

2. mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe SIGNAL CHAIN เป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้คุณเห็นสถานะการทำงานของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ โดยการใช้อุปกรณ์เพื่อรับสัญญาณกับเสาสัญญาณในเครื่องจักร ผ่านรูปแบบ Wireless ช่วยให้คุณได้เห็นข้อมูลสถานะการทำงานของเครื่องจักรเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานตลอดจนวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา


ข้อมูลเพิ่มเติม

3. mcframe MOTION
mcframe MOTION เป็นโซลูชั่นที่ช่วยวัดการเคลื่อนไหวและท่าทางของพนักงานโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในกระบวนการผลิต


ข้อมูลเพิ่มเติม

4. mcframe OEE
mcframe OEE เป็นโซลูชั่นที่ช่วยรับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เช่น เซนเซอร์ PLC (Programmable Logic Controllers) ไฟทาวเวอร์และกล่องอัจฉริยะ เพื่อนำมาคำนวณหาประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต
ข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนจากความชำนาญและประสบการณ์สู่การทำงานในรูปแบบดิจิทัล

ในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นของ“ ทักษะและความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ” ซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันไปของผู้รับผิดชอบ ทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากประสบการณ์ส่วนบุคคลไม่สามารถใช้งานได้ในรูปแบบที่จับต้องได้ นอกจากนี้การรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวัดสถานการณ์ของสถานที่ปฏิบัติการและเพิ่มผลผลิตมักไม่ค่อยได้ใช้งาน ส่งผลให้เป้าหมายการเพิ่มกำไรเป็นไปอย่างล่าช้า

โดยผลิตภัณฑ์ mcframe IoT เหล่านี้ จะช่วยให้บริษัทของคุณได้รับความสะดวกสบายในการรวบรวมประสบการณ์ของพนักงานตลอดจนเครื่องจักรและแปลงเป็นข้อมูลซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ ช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมากมาย

การแปลงกระบวนการทำงานไปเป็นดิจิทัล

การแปลงกระบวนการทำงานไปเป็นดิจิทัลได้ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากประสบการณ์ยาวนานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของพนักงานยังมีข้อจำกัด ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจที่ถูกต้องจึงอาจเป็นเรื่องยาก

ผลิตภัณฑ์ mcframe IoT เป็น Platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจในรูปแบบ "การแปลงข้อมูล" ดิจิทัลโดยการจัดระเบียบ กำหนดรูปแบบและเข้าถึงข้อมูลที่ได้มาจากพนักงานและเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกแบ่งปันเป็นความรู้ที่ชัดเจนนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลลัพธ์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ IoT ของ B-EN-G

เนื่องด้วยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลการทำงานของพนักงานและเครื่องจักรด้วยการแปลงข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้บริษัทจำนวนมากนำผลิตภัณฑ์โซลูชั่นนี้ไปใช้ จนประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้:

แสดงข้อมูลของเสียได้อย่างแบบเรียลไทม์

การลดแรงงานในการจัดทำตารางและการสร้างรายงาน รวมถึงการพูดคุยสอบถามข้อมูล

การลดเวลาในการทำงานและการใช้กระดาษด้วยการแปลงเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลโดยใช้งานผ่านแท็บเล็ต

การรวบรวม การวิเคราะห์ และการรวมข้อมูลทั้งบริษัท เพื่อส่งเสริม PDCA ในกระบวนการผลิต

การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในสถานที่ปฏิบัติการ โดยจับคู่กับเครื่องมือ เช่น Excel

การใช้เวลาในการประมวลผลน้อยลงและลดภาระในการจัดการกระบวนการผลิต

มีการแสดงผลสถานะการทำงานของเครื่องจักรที่เข้าใจง่าย

การปรับปรุงความแม่นยำของการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้ค่าคำนวณ OEE (Overall Equipment Effectiveness)

ผลิตภัณฑ์ mcframe IoT ในด้านการสนับสนุนกระบวนการผลิตแบบครบวงจร

โซลูชั่น IoT ไม่ใช่เพียงแต่การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของคุณเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น ชนิดของผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดหวังและงานที่ต้องดำเนินการ

รวมถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้ง การเลือกเซนเซอร์ การทดสอบการทำงาน ตลอดจนการวัดและการประเมินผลกระทบ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ซึ่งทาง B-EN-G ได้ให้การสนับสนุนแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ธุรกิจได้นำ IoT มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ประโยชน์ของ mcframe IoT กับอุตสาหกรรมการผลิต


ติดตามและวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดี
mcframe IoT ช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ยืดหยุ่น ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางแผนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่มีความพร้อม จะได้รับประโยชน์จาก IoT ในการลดต้นทุนการผลิตจากการบำรุงรักษาที่คาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive maintenance) การตรวจสถานะของเครื่องจักร (Monitor) และหลีกเลี่ยงการ Downtime ของระบบเพิ่มความปลอดภัยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในส่วนอื่นได้ดียิ่งขึ้น

ไร้จำกัดด้านเวลาและสถานที่
เพราะ IoT คือการขับเคลื่อนด้วยอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถเชื่อมสิ่งที่อยู่ห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตตัวอย่างที่เห็นได้คือ ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานของเครื่องจักรหรือไลน์การผลิตได้ แม้ว่าโรงงานจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ตาม mcframe IoT ยังสามารถทำงานได้ตลอด ซึ่งต่างกับการทำงานด้วยมนุษย์ สิ่งนี้จึงทำให้เห็นว่าการใช้ IoT ช่วยทำลายกำแพงด้านเวลาและสถานที่ได้

ช่วยลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม
เนื่องจาก IoT คือนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นคือการช่วยลดต้นทุนเช่น การนำ mcframe IoT มาช่วยบันทึกข้อมูลผลผลิตผ่านแท็บเล็ตแทนที่การใช้กระดาษ ก็ช่วยลดต้นทุนทางตรงเกี่ยวกับค่ากระดาษและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร หรือจะเป็นการลดต้นทุนทางอ้อมเช่น ลดค่าเสียโอกาสในการผลิต เช่นการนำ mcframe IoT มาช่วยในการคำนวณค่า OEE เพื่อช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร เพื่อลดโอกาสการศูนย์เสียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เป็นต้น

สร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้ดูโดดเด่นในสายตานักลงทุน
IoT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะก่อให้เกิดเป็น Smart Factory และช่วยสร้างคุณค่าให้กับโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำไร, ลดต้นทุน, เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และขยายกิจการ สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่นำพาให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีงบการเงินที่สวยโดยไม่ต้องตกแต่งตัวเลข ทำให้น่าเชื่อถือและเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาสนับสนุนกิจการของคุณ