mcframe CS

โปรแกรม ERP สำหรับการจัดการการผลิตและต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

mcframe CS

โปรแกรม ERP สำหรับการจัดการการผลิตและต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


mcframe CS ERP

ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทั้งแบบประกอบ (Discrete) และแบบกระบวนการ (Process) มุ่งเน้นการควบคุมการผลิตและต้นทุนโดยมีฟังก์ชั่นมากกว่า 1,000 ฟังก์ชั่นที่รองรับการดำเนินงานการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนการผลิต การจัดการการผลิต การจัดการการขาย การจัดซื้อ การกำหนดต้นทุน และสินค้าคงคลัง อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ ยึดหลักการจัดการแบบไคเซ็น (Kaizen) ทำให้ mcframe CS สามารถปรับปรุงธุรกิจให้มีผลกำไรมากขึ้นและรองรับการทำงานสำหรับผู้ใช้ได้อย่างครบครัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้อีกด้วย


โครงสร้างเฉพาะ mcframe CS

ประกอบด้วย 3 แบบ ได้แก่

1. Customized Framework

โปรแกรมหยืดหยุ่นรองรับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งาน

2. Solution Framework

โปรแกรมมีโซลูชั่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต

3. Common Framework

โปรแกรมมีฟังก์ชั่นพื้นฐานที่พัฒนามาจากความต้องการจริงของลูกค้ามากกว่า 1000 ราย

จุดเด่นที่สำคัญ


รองรับการใช้งานทั้งในรูปแบบ On premise และ On Cloud

Framework ที่ให้การสนับสนุนสำหรับฟังก์ชั่นทางธุรกิจทั้งในการผลิตขั้นพื้นฐานและการผลิตพิเศษเพิ่มเติม

โปรแกรม ERP ที่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นสำหรับรองรับในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

มีระบบควบคุมต้นทุนตามแนวทาง Kaizen ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานในระบบการผลิต ที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป

โปรแกรม ERP สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น โปรแกรม Scheduling, EDI, MES, IoT, BI และโปรแกรมบัญชีอื่น ๆ

ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ทั้งการบันทึกผ่านคีย์บอร์ด, คอมพิวเตอร์พกพา (Handy terminal) และแท็บเล็ต

รายละเอียดโปรแกรม


เหมาะกับการใช้งานทั้งในประเทศและการขยายกิจการในต่างประเทศ
mcframe CS คือ ERP สำหรับการจัดการผลิตที่สามารถนำไปใช้ได้ในบริษัทและรวมถึงการขยายไปยังสาขาต่างประเทศ เนื่องจากเป็นโซลูชั่นที่ปรับแต่งง่ายสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการหลากหลายประเทศได้ โดยที่ยังสามารถตรวจสอบได้จากไอทีสำนักงานใหญ่ หรือหากต้องการลดการดูแลด้านไอทีก็สามารถใช้งานบน Cloud Solution ได้ด้วย

จากโซลูชั่นบริหารการผลิตเชื่อมโยงสู่การจัดการ Supply Chain อย่างเป็นสากล
mcframe CS คือ ERP ที่ใช้สำหรับการบริหารการผลิตแต่ก็ยังรองรับต่อการเชื่อมโยงเข้ากับระบบ IoT, AI, Machine Learning ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงโซลูชั่นให้เป็นสากลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บุคลากร กระบวนการ และอุปกรณ์ต่างๆ

โปรแกรม ERP เฉพาะทาง ที่ยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของโรงงาน
mcframe CS เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการวางระบบโรงงานอุตสาหกรรมมายาวนานมากกว่า 20 ปี เราคือผู้เชี่ยวชาญ ERP เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม และยังไม่จำกัดเพียงแค่การใช้ตามมาตรฐานโปรแกรม แต่เรายังยืดหยุ่นพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้านของโรงงานได้ด้วย เพราะเราเข้าใจว่าโรงงานอุตสาหกรรมต้องการอะไร

มีความเป็นสากลและยอมรับทั่วโลก
มีการเปิดตัว mcframe CS ใน 15 ประเทศทั่วโลกและประสบความสำเร็จในการใช้งานโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 1,300 บริษัท นอกจากนี้ยังมีการรองรับข้อกำหนดสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก เช่น สามารถใช้งานได้หลายภาษา ใช้งานได้หลายฐานข้อมูลบริษัท และการประมวลผลสกุลเงินได้หลากหลายสกุลเงิน

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe CS Production Management


รองรับการผลิต
หลากหลาย
ประเภท


โปรแกรมรองรับการผลิตได้หลากหลายประเภท ทั้งการผลิตเพื่อคำสั่งซื้อ (Made to Order) การผลิตเพื่อสต็อค (Made to Stock) หรือการผลิตเพื่อรอคำสั่งซื้อ (Assembly to Order) ซึ่งโปรแกรมสามารถตั้งค่าให้อ้างอิงตามการผลิตแต่ละประเภทได้

คำนวน MRP ได้อย่างรวดเร็ว
และรองรับเงื่อนไขการผลิต
ที่หลากหลายได้


การปรับปรุง MRP ให้มีความเร็วมากขึ้น สามารถช่วยเพิ่มการผลิตให้ได้ผลผลิตมากขึ้นตามไปด้วยได้ โดยทำให้ผู้ใช้สามารถวางแผนใหม่ได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการวัตถุดิบหรือยอดคำสั่งผลิต ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถคำนวณ MRP ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ส่งเสริม
คุณภาพ
การดำเนินการ


โปรแกรมช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียที่เกิดจากการสื่อสาร ระหว่างลูกค้า บริษัทและผู้ปฏิบัติงานด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่เชื่อมต่อระหว่างกัน เช่น การเชื่อมโยงกับ EDI เพื่อรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าการใช้ Tablet หรือ Handy Terminal เพื่อรับรู้ยอดการผลิตแบบเรียลไทม์ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลและดำเนินการได้อย่างฉับไว

ครบฟังก์ชั่นสำหรับ
การจัดการสินค้าคงคลัง
ของโรงงาน


โปรแกรมสามารถจัดการประเภทของสินค้าคงคลังได้ทุกสถานะ ทั้งการเป็นวัตถุดิบและอะไหล่ (Raw Material or Spare Part), สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Work in Process), สินค้าสำเร็จรูป (Finished products) ระบบมีฟังก์ชั่นในการจำแนกตามประเภทของสินค้า, ตำแหน่งที่สินค้าอยู่ (Location), การย้ายตำแหน่ง, (Movement) และการเปลี่ยนสถานะของสินค้า ท่านจะสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าทุกประเภทที่มีอยู่ในคลังได้อย่างทันท่วงที และวางแผนการซื้อการใช้ได้อย่างลงตัว

mcframe CS Production Catalog Download

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
The mcframe CS Production Series เป็นชุดควบคุมการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก
คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe CS Cost Management


รองรับ
การคิดต้นทุน
4 ประเภท


เพื่อส่งเสริมการทำงานภายใต้หลักการPDCA ในโมดูล mcframe CS costing จะรองรับการคิดต้นทุนทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost), ต้นทุนจริง (Actual Cost), ต้นทุนตามงบประมาณ (Budget Cost) และต้นทุนจริงเทียบกับต้นทุนมาตรฐาน (Hybrid Cost)

การจำลอง
การคำนวณ
ต้นทุน


โปรแกรมสามารถจำลองการคำนวณต้นทุนตามสภาพแวดล้อมจำลอง เพื่อช่วยให้คุณเห็นข้อมูลก่อนจะกำหนดเป้าหมายของบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น การจำลองผลกำไรขาดทุนของสินค้าแบ่งตามกลุ่มลูกค้าและพื้นที่การขาย โดยใส่ข้อมูลตั้งต้นในการคำนวณเช่น สูตรการผลิต, ผลกำไรในปีที่ผ่านมา, ผลกำไรที่คาดหวังในปีปัจจุบัน, ต้นทุนสินค้าในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้น ระบบจะจำลองการคำนวณต้นทุนให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อแสดงข้อมูลที่จะใช้ในการกำหนดเป้าหมายทางการขาย ณ ปัจจุบัน

รองรับการคำนวนต้นทุน
ตามกระบวนการผลิต
หรือตามโปรเจคต์


โปรแกรมสามารถกำหนด Segment เพื่อใช้ในการตรวจสอบต้นทุนตามที่ต้องการได้ เช่น ตรวจสอบตามกระบวนการผลิต, ตามโปรเจคต์ หรือตาม Lot number ของการผลิตเป็นต้น ระบบจะช่วยให้คุณติดตามสถานะของการทำงาน, งบประมาณ, ต้นทุนจริงที่เกิดขี้นรวบถึงเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตในแง่มุมตามที่ต้องการ คุณจะสามารถติดตามต้นทุนของการผลิตได้ตามที่คุณต้องการเช่น ต้องการดูต้นทุนแยกตาม หมายเลขโปรเจคต์ หรือการดูต้นทุนตาม Lot number เป็นต้น

รองรับการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายได้
หลายระดับ


มีฟังก์ชั่นการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่กำหนดได้มากกว่า 1 ระดับโดยคุณสามารถกำหนดการปันส่วนเริ่มต้น (pre-allocation) ให้กับทุกแผนกของบริษัท รวมทั้งแผนกที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตโดยตรง หลังจากนั้นจะมีการปันส่วนลำดับถัดมาที่จะกระจายต้นทุนได้ตามแต่ละแผนกในไลน์การผลิต หรือตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งการปันส่วนนี้สามารถกำหนดสูตรที่จะใช้ในการปันได้ เช่น การปันค่าใช้จ่ายเวลาในการผลิตตามปริมาณที่ผลิตได้ (production time allocate to output quantity) หรือ การปันค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าตามปริมาณการซื้อ (import fee allocate to purchase quantity) เป็นต้น ซึ่งฟังก์ชั่นการปันส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถกระจายต้นทุนได้อย่างละเอียดตามผลิตภัณฑ์หรือแผนกที่คุณต้องการได้

mcframe CS Costing Catalog Download

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
The mcframe CS Costing Series เป็นชุดควบคุมการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe CS Production Managementรองรับการผลิตหลากหลายประเภท


โปรแกรมรองรับการผลิตได้หลากหลายประเภท ทั้งการผลิตเพื่อคำสั่งซื้อ (Made to Order) การผลิตเพื่อสต็อค (Made to Stock) หรือการผลิตเพื่อรอคำสั่งซื้อ (Assembly to Order) ซึ่งโปรแกรมสามารถตั้งค่าให้อ้างอิงตามการผลิตแต่ละประเภทได้

คำนวน MRP ได้อย่างรวดเร็วและรองรับเงื่อนไขการผลิตที่หลากหลายได้


การปรับปรุง MRP ให้มีความเร็วมากขึ้น สามารถช่วยเพิ่มการผลิตให้ได้ผลผลิตมากขึ้นตามไปด้วยได้ โดยทำให้ผู้ใช้สามารถวางแผนใหม่ได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการวัตถุดิบหรือยอดคำสั่งผลิต ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถคำนวณ MRP ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ส่งเสริมคุณภาพการดำเนินการโปรแกรมช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียที่เกิดจากการสื่อสาร ระหว่างลูกค้า บริษัทและผู้ปฏิบัติงานด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่เชื่อมต่อระหว่างกัน เช่น การเชื่อมโยงกับ EDI เพื่อรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าการใช้ Tablet หรือ Handy Terminal เพื่อรับรู้ยอดการผลิตแบบเรียลไทม์ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลและดำเนินการได้อย่างฉับไว

ครบฟังก์ชั่นสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของโรงงานโปรแกรมสามารถจัดการประเภทของสินค้าคงคลังได้ทุกสถานะ ทั้งการเป็นวัตถุดิบและอะไหล่ (Raw Material or Spare Part), สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Work in Process), สินค้าสำเร็จรูป (Finished products) ระบบมีฟังก์ชั่นในการจำแนกตามประเภทของสินค้า, ตำแหน่งที่สินค้าอยู่ (Location), การย้ายตำแหน่ง, (Movement) และการเปลี่ยนสถานะของสินค้า ท่านจะสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าทุกประเภทที่มีอยู่ในคลังได้อย่างทันท่วงที และวางแผนการซื้อการใช้ได้อย่างลงตัว

mcframe CS Costing Catalog Download

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
The mcframe CS Production Series เป็นชุดควบคุมการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก
คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe CS Cost Managementรองรับการคิดต้นทุน 4 ประเภทเพื่อส่งเสริมการทำงานภายใต้หลักการPDCA ในโมดูล mcframe CS costing จะรองรับการคิดต้นทุนทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost), ต้นทุนจริง (Actual Cost), ต้นทุนตามงบประมาณ (Budget Cost) และต้นทุนจริงเทียบกับต้นทุนมาตรฐาน (Hybrid Cost)

การจำลองการคำนวณต้นทุน


โปรแกรมสามารถจำลองการคำนวณต้นทุนตามสภาพแวดล้อมจำลอง เพื่อช่วยให้คุณเห็นข้อมูลก่อนจะกำหนดเป้าหมายของบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น การจำลองผลกำไรขาดทุนของสินค้าแบ่งตามกลุ่มลูกค้าและพื้นที่การขาย โดยใส่ข้อมูลตั้งต้นในการคำนวณเช่น สูตรการผลิต, ผลกำไรในปีที่ผ่านมา, ผลกำไรที่คาดหวังในปีปัจจุบัน, ต้นทุนสินค้าในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้น ระบบจะจำลองการคำนวณต้นทุนให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อแสดงข้อมูลที่จะใช้ในการกำหนดเป้าหมายทางการขาย ณ ปัจจุบัน

รองรับการคำนวนต้นทุนตามกระบวนการผลิตหรือตามโปรเจคต์


โปรแกรมสามารถกำหนด Segment เพื่อใช้ในการตรวจสอบต้นทุนตามที่ต้องการได้ เช่น ตรวจสอบตามกระบวนการผลิต, ตามโปรเจคต์ หรือตาม Lot number ของการผลิตเป็นต้น ระบบจะช่วยให้คุณติดตามสถานะของการทำงาน, งบประมาณ, ต้นทุนจริงที่เกิดขี้นรวบถึงเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตในแง่มุมตามที่ต้องการ คุณจะสามารถติดตามต้นทุนของการผลิตได้ตามที่คุณต้องการเช่น ต้องการดูต้นทุนแยกตาม หมายเลขโปรเจคต์ หรือการดูต้นทุนตาม Lot number เป็นต้น

รองรับการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้หลายระดับ


มีฟังก์ชั่นการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่กำหนดได้มากกว่า 1 ระดับโดยคุณสามารถกำหนดการปันส่วนเริ่มต้น (pre-allocation) ให้กับทุกแผนกของบริษัท รวมทั้งแผนกที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตโดยตรง หลังจากนั้นจะมีการปันส่วนลำดับถัดมาที่จะกระจายต้นทุนได้ตามแต่ละแผนกในไลน์การผลิต หรือตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งการปันส่วนนี้สามารถกำหนดสูตรที่จะใช้ในการปันได้ เช่น การปันค่าใช้จ่ายเวลาในการผลิตตามปริมาณที่ผลิตได้ (production time allocate to output quantity) หรือ การปันค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าตามปริมาณการซื้อ (import fee allocate to purchase quantity) เป็นต้น ซึ่งฟังก์ชั่นการปันส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถกระจายต้นทุนได้อย่างละเอียดตามผลิตภัณฑ์หรือแผนกที่คุณต้องการได้

mcframe CS Costing Catalog Download

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
The mcframe CS Costing Series เป็นชุดควบคุมการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก