Dr.Sum and Motion Board

Platform Database ที่รวบรวมและค้นหาข้อมูลด้วยความเร็วและความยืดหยุ่นสูง

Dr.Sum and Motion Board

Platform Database ที่รวบรวมและค้นหาข้อมูลด้วยความเร็วและความยืดหยุ่นสูง


Dr. Sum

คือ Platform Database ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลาง ยืดหยุ่นและใช้เวลาอันสั้นในการรวมข้อมูล Dr.Sum ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลทั้งหมดในองค์กรไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้ จนถึงขณะนี้บริษัทมากกว่า 6,000 รายที่พึงพอใจเลือกใช้ Dr.Sum เป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
โครงสร้าง

Dr.Sum มี User Interface 3 ประเภทที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย ได้แก่:

❖ Dashboard Interface: ประกอบด้วย Excel Interface, Web Interface

❖ Excel Interface: โดยมี Dr.Sum Datalizer ใช้เพื่อออกรายงานในรูปแบบของ Excel โดยการดึงข้อมูลตรงมาจาก Dr.Sum Database

❖ Web Interface: โดยมี Dr.Sum Datalizer ใช้สำหรับการออกรายงานผ่าน Web Browser โดยไม่ต้องลงโปรแกรมที่เครื่อง


จุดเด่นที่สำคัญ


ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลปริมาณมากของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณรวมแยกและแปลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วสูงเพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินการช้าลง

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำรายงานรูปแบบรายงานได้อย่างง่ายดาย

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาโดยการสร้างรายงานด้วยตัวคุณเอง

สามารถตั้งเวลาในการเปิดใช้งานของรายงานได้อัตโนมัติ หรือจะเปิดเองเมื่อมีการต้องการใช้งาน

สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้ไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากค่าธรรมเนียมจะคิดตามการใช้งานต่อ 1 Server

คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะของ Dr.Sumคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะของ Dr.SumMotionBoard

Dashboard สำหรับธุรกิจที่ต้องการรายงานเชิงวิเคราะห์ที่สะดวกและรวดเร็ว

MotionBoard คือ BI Dashboard ที่ทำให้คุณสามารถเห็นภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจทั้งหมดได้ในเวลาไม่กี่วินาที รองรับแหล่งข้อมูลได้หลากหลายและใช้เวลาอันสั้นในการประเมินผลเพื่อแสดงผลลัพธ์ให้คุณ โดย BI นี้เป็นตัวเลือกของบริษัทมากกว่า 1,700 แห่งทั่วโลก


คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ Motion Boardขับเคลื่อนโดย IoT
สำหรับการอัปเดต
แบบเรียลไทม์


MotionBoard สามารถเชื่อมต่อกับ IoT และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานในไลน์การผลิตได้ ทั้งสถานะการผลิต ข้อมูลการรายงานผลการผลิตต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณได้เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินการผลิตได้อย่างทันท่วงที

เชื่อมต่อกับ
แหล่งข้อมูล
ได้หลากหลาย


MotionBoard สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลากหลายdatabase และแหล่งที่มา เช่น data warehouse, cloud service และรวมถึงโปรแกรมที่นิยมใช้อย่าง excel, access

ส่งการแจ้งเตือน
อัตโนมัติผ่านอีเมล์ หรือ
Application Chat box ต่างๆ


MotionBoard มีคุณสมบัติในการแจ้งเตือนคุณอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ ทำให้ไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบ dash board อยู่ตลอดเวลาโดย คุณสามารถรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมล์ หรือ application chat box ต่างๆ เช่น Chatwork, Lineworks, Slack และ Salesforce Chatter

การสร้าง
รายงาน
อัตโนมัติ


MotionBoard ช่วยให้คุณสร้างรายงานได้อัตโนมัติ รวมทั้งการใช้งานร่วมกับ Excel หรือ Powerpoint ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยสามารถตั้งเวลาในการสร้างรายงานได้ หรือจะเป็นการเลือกสร้างตามความต้องการของผู้ใช้งานก็ได้ ช่วยให้หัวหน้างานสามารถสะดวกในจำแนกและเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนกได้

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ Motion Boardขับเคลื่อนโดย IoT สำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์


MotionBoard สามารถเชื่อมต่อกับ IoT และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานในไลน์การผลิตได้ ทั้งสถานะการผลิต ข้อมูลการรายงานผลการผลิตต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณได้เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินการผลิตได้อย่างทันท่วงที

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลากหลาย


MotionBoard สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลากหลายdatabase และแหล่งที่มา เช่น data warehouse, cloud service และรวมถึงโปรแกรมที่นิยมใช้อย่าง excel, access

ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมล์หรือ Application Chat box ต่างๆ


MotionBoard มีคุณสมบัติในการแจ้งเตือนคุณอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ ทำให้ไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบ dash board อยู่ตลอดเวลาโดย คุณสามารถรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมล์ หรือ application chat box ต่างๆ เช่น Chatwork, Lineworks, Slack และ Salesforce Chatter

การสร้างรายงานอัตโนมัติ


MotionBoard ช่วยให้คุณสร้างรายงานได้อัตโนมัติ รวมทั้งการใช้งานร่วมกับ Excel หรือ Powerpoint ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยสามารถตั้งเวลาในการสร้างรายงานได้ หรือจะเป็นการเลือกสร้างตามความต้องการของผู้ใช้งานก็ได้ ช่วยให้หัวหน้างานสามารถสะดวกในจำแนกและเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนกได้