mcframe GA

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มาครบทั้งฟังก์ชั่นการซื้อ, การขาย,
การจัดการสินค้าคงคลังและงานบัญชีการเงิน เพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจ


mcframe GA ERP & Accounting Solution

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจที่มองหาระบบจัดการด้าน การซื้อ, ขาย, สินค้าคงคลังและระบบบัญชี เพื่อการทำงานที่เป็นศูนย์กลาง สากล รวดเร็วและรองรับการทำงานทั้งในประเทศไทยและการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ นอกจากนั้นยังรองรับความหลากหลายของภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

ด้วยโครงสร้างโปรแกรมทำงานแบบ Web-base จึงสะดวกและทำงานได้จากทุกที่ เหมาะกับทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การผลิต, ซื้อมาขายไป หรืองานบริการ ใช้เวลาการวางระบบที่สั้นและรวมถึงรองรับมาตรฐานบัญชีไทยทั้งหมด และการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานญี่ปุ่น (J-SOX) ด้วย


จุดเด่นที่สำคัญ


รองรับการทำงานจากศูนย์กลางแต่กระจายการใช้งานตามแต่ละบริษัท (Multiple Company), ตามแต่ละฐานข้อมูล (Multiple Database) ได้

รองรับหลายภาษา หลายสกุลเงิน และหลายมาตรฐานบัญชีและภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน

ระบบมาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่จำเป็นมีประโยชน์และใช้งานง่ายต่อผู้ใช้งาน

ระบบยืดหยุ่นต่อการทำงานในหลากหลายประเภทธุรกิจ

สามารถ Export ข้อมูลได้ในหลายๆ Layout และ File Format

ทำงานได้บน Cloud Platforms และ Interface กับระบบอื่นๆได้หลากหลาย เช่น ระบบการผลิต


รายละเอียดโปรแกรม mcframe GA


ลดต้นทุนและเวลาในการติดตั้ง
โปรแกรม mcframe GA สามารถติดตั้งได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและมีต้นทุนที่ไม่สูงมาก ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและฟังก์ชั่นที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีสำหรับทุกธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม

ยืดหยุ่นในการเลือกใช้ฟังก์ชั่น
โปรแกรม mcframe GA มีฟังก์ชั่นรองรับการทำงานด้านบัญชีแบบครบวงจร และยังมีฟังก์ชั่นด้านการซื้อขายและจัดการสินค้าคงคลัง ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการแค่ "การใช้งานบัญชีเท่านั้น" หรือ "เป็นการใช้งานครบทุกฟังก์ชั่น"

รองรับความหลากหลายด้านภาษา สกุลเงินและมาตรฐานทางบัญชี
mcframe GA รองรับความหลากหลายทางภาษา เช่นญี่ปุ่น ไทย อังกฤษและจีน ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาจากหน้าจอได้ตามที่ต้องการ รวมถึงรูปแบบการแสดงวันที่ นอกจากนั้นยังรองรับได้ทุกสกุลเงิน รวมถึงมาตรฐานทางบัญชีที่่ต่างกัน เช่น ไทยคือ IFRS ญี่ปุ่น คือ J-SOX และรวมถึงมาตรฐานทางภาษีที่ต่างกันในแต่ละประเทศ (Localization) ด้วย

ให้บริการในรูปแบบ SaaS
โปรแกรม mcframe GA มีให้บริการในรูปแบบ SaaS (Software as a Service) สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรม โดยจะมีบริการ SaaS on cloud ที่ใช้งานได้ตลอดทั้ง 24ชั่วโมง 365 วัน

รองรับการทำงานร่วมกับ e-Tax Invoice, e- Withholdling Tax
mcframe GA มีฟังก์ชั่นในทำงานร่วมกับ e-Tax Invoice, e- Withholdling Tax ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมไฟล์ในรูปแบบเอกสารและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารร่วมถึงลดความเสี่ยงจากการที่เอกสารจะสูญหาย

GLASIAOUS

ERP on Cloud สำหรับผู้ทำบัญชีหรือบริษัทรับทำบัญชี

GLASIAOUS มาจาก "General Ledger (GL) + ASIA + Outsourcing (OUS)" โดยโปรแกรมพัฒนาขึ้นจาก B-EN-G เพื่อเป็นโซลูชั่น On Cloud สำหรับผู้จัดทำบัญชีหรือบริษัทรับทำบัญชี โดยการรวมรวบฟังก์ชั่นทางบัญชีที่สำคัญจาก mcframe GA เพื่อรองรับให้กับผู้ทำบัญชีและบริษัทรับทำบัญชี ที่ต้องรองรับลูกค้าที่มีการทำบัญชีให้ทั้งบริษัทในประเทศและสาขาต่างประเทศ นอกจากฟังก์ชั่นด้านระบบบัญชีแล้วและยังมีฟังก์ชั่นอีกมากมายเช่น การซื้อการขายและการจัดการสินค้าคงคลัง

หลักการทำงานของ GLASIAOUS

เนื่องจากเป็นโปรแกรมสากลที่ทำงานบน Cloud และให้บริการบริษัทในต่างประเทศ GLASIOUS สนับสนุนการสื่อสารที่เข้าถึงทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ โดยเราจะมีที่ปรึกษาทางด้านบัญชีในแต่ละประเทศเพื่อให้บริการการใช้งานโปรแกรมที่ตรงกับมาตรฐานทางบัญชีและภาษีของประเทศนั้นๆ
GLASIAOUS เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยในต่างประเทศและอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจากสำนักงานใหญ่เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังรวมกระบวนการอนุมัติเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

GLASIAOUS สามารถดำเนินการและทำให้พร้อมใช้งานได้ภายใน 5 วันอย่างเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไอที สิ่งที่คุณต้องมีเพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ Cloud ERP นี้เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของการดำเนินงานในบริษัท ของคุณคือเว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Google Chrome และ Microsoft Edge)EZDP

EZDP คือ ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวรที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการทั้งการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่สามารถเลือกได้หลายรูปแบบตามมาตรฐานบัญชีของแต่ละประเทศตามแต่ละประเภทของสินทรัพย์ การโอนย้าย และตัดบัญชี รวมไปถึงการบันทึกปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณค่าเสื่อม ทำให้สามารถจัดการกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจเช็ครายการสินทรัพย์ในบริษัทได้อีกด้วย


จุดเด่นที่สำคัญ


สามารถเลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้หลายรูปแบบ

สามารถจัดการข้อมูลได้จากหลายบริษัท หลายมาตรฐาน สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายสกุลเงิน และระบบสามารถรองรับได้หลายภาษา

สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลภายใต้ระบบ “Cloud Service” ได้ด้วยการทำงานผ่าน web application

สามารถเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ เช่น อายุการใช้งานสินทรัพย์ วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา ราคาทุนสินทรัพย์ หรือมูลค่าซาก

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe GA


พร้อมกับการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้น


เจาะลึกงบการเงินไปยังบัญชีแยกประเภทและเอกสารต้นทางได้ และด้วยanalytic services สามารถวิเคราะห์สถานที่หลายแห่งได้แบบ side-by-side

ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการทำงานร่วมกับระบบอื่น


ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลสำคัญ เช่นรายการสมุดรายวันลูกหนี้และเจ้าหนี้ คำสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

UI / UX ที่ใช้งานง่ายสำหรับการเก็บรักษาและความยั่งยืนสูง


คัดลอกและวางข้อมูลลงในหน้าจออินพุต GA โดยตรงเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับ Excel โดยรายการสามารถสลับเข้าและออกได้อย่างอิสระบนหน้าจอเรียงลำดับและสามารถสร้างหน่วยแบบรวมได้

อำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้ามประเทศ


บันทึกข้อมูลที่สำคัญ เช่น เครดิต / หนี้ยอดเงินสด ฯลฯ บนแดชบอร์ดในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งใช้ฟังก์ชั่นแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดการและสำนักงานใหญ่ในพื้นที่เช่นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ GLASIAOUS


ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้


เจาะลึกผลลัพธ์ของงบการเงินไปยังรายละเอียดของสมุดรายวันได้ และยังมีคำอธิบายรายการบัญชีที่ง่ายต่อการเข้าใจโดยไม่ต้องตรวจสอบถึงต้นฉบับ

เป็นมากกว่าฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี


คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามลำดับชั้นได้ เช่น ตามระบบเดียว หรือตามแผนก ระบบสามารถเตรียมการวิเคราะห์ได้ถึง5ระดับ ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ใช้ง่ายง่าย
แม้จะอยู่บน Cloud


GLASIOUS มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายแม้ในบริการ Cloud คุณยังคงสามารถใช้
ฟังก์ชั่นการนำเข้าข้อมูล (การนำเข้า Excel และ Web API) ซึ่งมีให้สำหรับฟังก์ชั่นทั้งหมด และการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานใหญ่และพันธมิตรทางธุรกิจ มีความยืดหยุ่น สามารถส่งออกได้ในรูปแบบ Excel / PDF / CSV

ตรวจสอบ
ภายใน


เสริมสร้างการควบคุมภายในผ่านกระบวนการ หน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น การควบคุมเชิงป้องกันโดยใช้ Role-Base ในการเข้าใช้งานโปรแกรมตามบทบาทของผู้ใช้งาน หรือเป็นการควบคุมทางกายภายอย่างการใช้งานผ่าน Microsoft Azure และการควบคุมในระดับบุคคลที่ดูการบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลาบนหน้าจอ

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ EZDP


คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe GA


พร้อมกับการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้น


เจาะลึกงบการเงินไปยังบัญชีแยกประเภทและเอกสารต้นทางได้ และด้วยanalytic services สามารถวิเคราะห์สถานที่หลายแห่งได้แบบ side-by-side

ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการทำงานร่วมกับระบบอื่น


ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลสำคัญ เช่นรายการสมุดรายวันลูกหนี้และเจ้าหนี้ คำสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

UI / UX ที่ใช้งานง่ายสำหรับการเก็บรักษาและความยั่งยืนสูง


คัดลอกและวางข้อมูลลงในหน้าจออินพุต GA โดยตรงเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับ Excel โดยรายการสามารถสลับเข้าและออกได้อย่างอิสระบนหน้าจอเรียงลำดับและสามารถสร้างหน่วยแบบรวมได้

อำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้ามประเทศ


บันทึกข้อมูลที่สำคัญ เช่น เครดิต / หนี้ยอดเงินสด ฯลฯ บนแดชบอร์ดในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งใช้ฟังก์ชั่นแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดการและสำนักงานใหญ่ในพื้นที่เช่นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ GLASIAOUS


ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้


เจาะลึกผลลัพธ์ของงบการเงินไปยังรายละเอียดของสมุดรายวันได้ และยังมีคำอธิบายรายการบัญชีที่ง่ายต่อการเข้าใจโดยไม่ต้องตรวจสอบถึงต้นฉบับ

เป็นมากกว่าฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี


คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามลำดับชั้นได้ เช่น ตามระบบเดียว หรือตามแผนก ระบบสามารถเตรียมการวิเคราะห์ได้ถึง5ระดับ ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ใช้ง่ายง่าย
แม้จะอยู่บน Cloud


GLASIOUS มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายแม้ในบริการ Cloud คุณยังคงสามารถใช้
ฟังก์ชั่นการนำเข้าข้อมูล (การนำเข้า Excel และ Web API) ซึ่งมีให้สำหรับฟังก์ชั่นทั้งหมด และการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานใหญ่และพันธมิตรทางธุรกิจ มีความยืดหยุ่น สามารถส่งออกได้ในรูปแบบ Excel / PDF / CSV

ตรวจสอบ
ภายใน


เสริมสร้างการควบคุมภายในผ่านกระบวนการ หน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น การควบคุมเชิงป้องกันโดยใช้ Role-Base ในการเข้าใช้งานโปรแกรมตามบทบาทของผู้ใช้งาน หรือเป็นการควบคุมทางกายภายอย่างการใช้งานผ่าน Microsoft Azure และการควบคุมในระดับบุคคลที่ดูการบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลาบนหน้าจอ

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ EZDP