mcframe MOTION

เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปรับปรุงลักษณะการทำงานของพนักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

mcframe MOTION

เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปรับปรุงลักษณะการทำงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต


mcframe MOTION

คือ IoT โซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวและท่าทางของผู้ปฏิบัติงานด้วยเซ็นเซอร์และแสดงผลภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ทำให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และแนะนำการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการทำงานในกระบวนการผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์


จุดเด่นที่สำคัญ


คุณสมบัติ "Live View” ช่วยให้จับภาพการเคลื่อนไหวของ ผู้ปฏิบัติงานได้ในรูปแบบ 3 มิติแบบเรียลไทม์

ช่วยให้ประเมินงานแบบรูปธรรมจากข้อมูลจริง โดยไม่ต้องอาศัยความสามารถของผู้ประเมินผล

เข้าถึงการประเมินผลจากตัววัดใหม่ๆซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนได้ เช่น ประเมินการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงานตามพื้นที่, ประเมินเวลาจริงของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการทำงาน

คำนวณระยะห่างมุมระหว่างจุดข้อต่อกับกระดูกแบบเรียลไทม์

สามารถส่งออกข้อมูลรูปแบบ CSV เพื่อเชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ เช่น ซอฟท์แวร์ Business Intelligent

สร้างโมเดลร่างกายเพิ่มเติมจากฟังก์ชั่นพื้นฐานตามสถานการณ์การใช้งานต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe MOTIONคุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe MOTION