mcframe Cloud

ERP ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นมาตรฐาน ปรับแต่งง่าย ใช้งานบน Cloud Platform
ที่ออกแบบมาสำหรับทำงานได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

mcframe Cloud

ERP ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นมาตรฐาน ปรับแต่งง่าย ใช้งานบน Cloud Platform ที่ออกแบบมาสำหรับทำงานได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา


mcframe Cloud

เป็น ERP มาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยรวบรวมฟังก์ชั่นที่มาจากประสบการณ์ในการวางระบบ mcframe ที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบให้กับผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานERP on Cloud ในทุกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชั่นที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
จุดเด่นที่สำคัญ


ด้วยเทคโนโลยี ERP Cloud ทำให้สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ประสานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปรับขนาดได้ และมีความยืดหยุ่นสูง

อัปเกรดเวอร์ชั่นให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ธุรกิจของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

ส่งมอบการบริการได้อย่างรวดเร็วและลดความยุ่งยากในการจัดการบริหารด้านไอที

ลดความซับซ้อนในการจัดการ Work Flow และกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงาน

ง่ายต่อการขยายธุรกิจของคุณในอนาคต เพราะสามารถใช้ระบบ ERP Cloud ในสาขาใหม่ได้

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe Cloud
ก้าวสู่ความเป็นผู้ผลิตระดับสากล


mcframe Cloud ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต, ตารางเวลา, การย้ายสินค้า, การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบบครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่าการตลาด เพียงการใช้งานผ่านระบบ Cloud ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าและการบำรุงรักษาระบบไอทีภายในบริษัท

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม


ด้วยฟังก์ชั่นระบบจัดเอกสารและการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังที่ได้รับการรองรับ mcframe Cloud ช่วยให้พนักงานในฐานต่างประเทศสามารถแชร์เอกสารและข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

Product Detailsก้าวสู่ความเป็นผู้ผลิตระดับสากล


mcframe Cloud ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต, ตารางเวลา, การย้ายสินค้า, การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบบครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่าการตลาด เพียงการใช้งานผ่านระบบ Cloud ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าและการบำรุงรักษาระบบไอทีภายในบริษัท

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม


ด้วยฟังก์ชั่นระบบจัดเอกสารและการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังที่ได้รับการรองรับ mcframe Cloud ช่วยให้พนักงานในฐานต่างประเทศสามารถแชร์เอกสารและข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง