ข่าวสาร / กิจกรรม

ธันวาคม 13, 2023

IIoT Expo 2023

มิถุนายน 22, 2022

Company Trip 2022

มีนาคม 5, 2021

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและ IoT อย่างมีประสิทธิภาพ

มีนาคม 3, 2021

พิธีเปิดศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกอบรม Lean IoT Plant Management Execution (LIPE)