โดย B-EN-G ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP โซลูชั่นที่ดีที่สุดในประเทศไทย
บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ B-EN-G เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำสำหรับธุรกิจอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ

โซลูชั่นของเราทำไมต้องเลือก B-EN-G


การเข้าใจเกี่ยวกับปัญหากับทางด้านไอทีอย่างแท้จริง

จากการใช้งานระบบ ERP ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทยเป็นระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เราเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจโรงงานและประสบการณ์ที่จำเป็นอย่างถ่องแท้เพื่อแนะนำโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

โซลูชั่นที่มีความหลากหลาย

เรามีโซลูชั่นครบวงจรสำหรับโรงงาน ได้แก่ โซลูชั่น ERP ใช้ในการผลิตและการจัดการต้นทุน โซลูชั่น IoT สำหรับข้อมูลเชิงดิจิทัลและการเชื่อมต่อกับ ERP และโซลูชั่น BI ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับแต่งได้

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นมีความต้องการและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้ง่ายตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณสามารถเลือกการใช้งานระบบตามความพร้อมของธุรกิจได้อย่างอิสระ

ลูกค้าของเราไว้วางใจเรา

ในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นชั้นนำ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโซลูชั่นทางธุรกิจของเราตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด

ความเป็นสากล

การจัดตั้งเครือข่ายของบริษัทย่อยและพันธมิตรทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ ทำให้โครงสร้างบริการของเรายังคงแข็งแกร่ง จนถึงปัจจุบัน B-EN-G ประสบความสำเร็จอย่างมากในการให้บริการลูกค้าที่มีความหลากหลาย

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ ERP ต่อ ธุรกิจ


รองรับในทุกการผลิต
ที่ซับซ้อนเราคือ ERP ที่เข้าใจว่าธุรกิจการผลิตต้องการอะไร แม้กระบวนการผลิตจะมีความซับซ้อน ERP มีโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์การทำงานได้

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานสูงสุดERP ที่มาพร้อมด้วยโมดูลที่โรงงานต้องการและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทุกแผนกในโรงงานทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว

ลดความสูญเสีย
ที่มองไม่เห็นmcframe โซลูชั่นช่วยลดโอกาสความสูญเสียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรด้วย mcframe IoT หรือการ
กำหนดงบประมาณในการใช้วัตถุดิบด้วย mcframe ERP

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการสินค้าคงคลังmcframe ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว
ด้วยฟังก์ชั่นที่ตรวจสอบสถานะ ปริมาณ ตำแหน่งของสินค้าได้ ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการสินค้าคงคลัง

เพิ่มโอกาสทางการขาย
ให้มากขึ้นERP สามารถบันทึกข้อมูลการซื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ช่วยให้วางแผนและติดตามแนวโน้มการซื้อในอนาคตของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

วางแผนและจัดตาราง
การผลิตได้อย่างแม่นยำด้วยฟังก์ชั่น Planning & Scheduling ช่วยให้วางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งในการจัดเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิตรวมถึงการจัดตารางการผลิตของคนหรือเครื่องจักร

รองรับการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนกลับเรามีระบบการตรวจสอบข้อมูลสินค้าย้อนหลัง กรณีที่สินค้ามีปัญหาสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า เช่น lot no.ที่ผลิต, วัตถุดิบที่ใช้ คู่ค้าที่ขายวัตถุดิบ

การวิเคราะห์ต้นทุน
ได้อย่างถูกต้องมีฟังก์ชั่นการคิดต้นทุนที่ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการจำลองการคำนวณต้นทุนมาตรฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ ERP ต่อ ธุรกิจ
รองรับในทุกการผลิตที่ซับซ้อน

เราคือ ERP ที่เข้าใจว่าธุรกิจการผลิตต้องการอะไร แม้กระบวนการผลิตจะมีความซับซ้อน ERP มีโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์การทำงานได้

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด

ERP ที่มาพร้อมด้วยโมดูลที่โรงงานต้องการและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทุกแผนกในโรงงานทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว

ลดความสูญเสียที่มองไม่เห็น

mcframe โซลูชั่นช่วยลดโอกาสความสูญเสียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรด้วย mcframe IoT หรือการกำหนงบประมาณในการใช้วัตถุดิบด้วย mcframe ERP

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง

mcframe ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย ถูกต้อง และรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่นที่ตรวจสอบสถานะ ปริมาณ ตำแหน่งของสินค้าได้ ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการสินค้าคงคลัง

เพิ่มโอกาสทางการขายให้มากขึ้น

ERP สามารถบันทึกข้อมูลการซื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ช่วยให้วางแผนและติดตามแนวโน้มการซื้อในอนาคตของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

วางแผนและจัดตารางการผลิตได้อย่างแม่นยำ

ด้วยฟังก์ชั่น Planning & Scheduling ช่วยให้วางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งในการจัดเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิตรวมถึงการจัดตารางการผลิตของคนหรือเครื่องจักร

รองรับการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ

เรามีระบบการตรวจสอบข้อมูลสินค้าย้อนหลัง กรณีที่สินค้ามีปัญหาสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า เช่น lot no.ที่ผลิต, วัตถุดิบที่ใช้ คู่ค้าที่ขายวัตถุดิบ

การวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างถูกต้อง

มีฟังก์ชั่นการคิดต้นทุนที่ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการจำลองการคำนวณต้นทุนมาตรฐานเพื่อหากำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

 


โซลูชั่นที่ดีคืออนาคตของเทคโนโลยีทางธุรกิจ


เนื่องจากโซลูชั่น ERP เป็นเครื่องมือที่ผู้ผลิตสมัยใหม่ต้องการให้ธุรกิจก้าวเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยฟังก์ชั่นครบวงจรเหมาะสำหรับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ทำให้เจ้าของธุรกิจนิยมใช้การวิเคราะห์เชิงลึกและรายงานขั้นสูงที่โซลูชั่น ERP วิเคราะห์ออกมาเพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้
การก้าวสู่จุดสูงสุดของธุรกิจอย่างมั่นคง


คุณต้องการให้ธุรกิจการผลิตของคุณเชื่อมโยงกันทุกส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นหรือไม่ และผลกระทบเชิงบวกโดยตรงส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคุณอย่างไร การก้าวสู่ความสำเร็จของธุรกิจจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากโซลูชั่น ERP จาก B-EN-G เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์และทำกำไรได้สูงสุด