โซลูชั่น


mcframe ERP โซลูชั่น


mcframe IoT โซลูชั่น


mcframe RAKU-PAD

Paperless โซลูชั่น แทนที่การใช้กระดาษ ด้วยการบันทึกข้อมูลผ่านแท็บเล็ต สามารถทำได้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์

mcframe SIGNAL CHAIN

โซลูชั่นที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

mcframe MOTION

เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปรับปรุงลักษณะการทำงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

mcframe OEE

Platform อัจฉริยะผู้ช่วยในการคำนวนประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต
     

Business Intelligence โซลูชั่น


Dr. Sum

Platform Database ที่รวบรวมและค้นหาข้อมูลด้วยความเร็วและความยืดหยุ่นสูง

Motion Board

Dashboard สำหรับธุรกิจที่ต้องการรายงานเชิงวิเคราะห์ที่สะดวกและรวดเร็ว