บริษัทของเรา


Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. “B-EN-G” บริษัทไอทีโซลูชั่นอันดับ 1 ในประเทศไทย ที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าสองทศวรรษ

 

บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ B-EN-G

เป็นบริษัทไอทีโซลูชั่นชั้นนำที่จัดหา ซอฟต์แวร์โซลูชั่นสำหรับองค์กรแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน B-EN-G พร้อมศักยภาพในการทำงานที่เชื่อมโยงกันด้วยบริษัทย่อยมากถึง 25 ประเทศทั่วโลก ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ปฏิวัติวงการไอที โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทการผลิตมากมาย

สำนักงานใหญ่ของ B-EN-G ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและได้เริ่มก่อตั้งฐานขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้บริการระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และปรับปรุงการดำเนินงานการผลิตในอุตสาหกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT (Internet of Things) รวมถึงช่วยให้บริษัทการผลิตในประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ข้อมูลทางธุรกิจผ่านซอฟต์แวร์ BI (Business Intelligence)

จากการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โซลูชั่น สำหรับองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี เราได้รับประสบการณ์สำคัญจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทำให้เราเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแท้จริง จนก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดในการตอบโจทย์การจัดหาโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

B-EN-G

จากการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โซลูชั่น สำหรับองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี

เราได้รับประสบการณ์สำคัญจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทำให้เราเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแท้จริง จนก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดในการตอบโจทย์การจัดหาโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

พันธกิจและปรัชญาขององค์กร

พันธกิจของ B-EN-G คือ การใช้ทักษะความรู้อย่างยาวนานเพื่อจัดหาซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ดีที่สุดและมุ่งมั่นทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

คำมั่นสัญญาของเรา

ในฐานะบริษัทไอทีโซลูชั่นชั้นนำสำหรับองค์กรแบบครบวงจร เราจะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมและการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกเพื่อให้บริษัทการผลิตบรรลุผลที่จับต้องได้และทำกำไรดีขึ้น

จุดแข็งขององค์กร

จุดแข็งของเราที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง มีอยู่ใน 4 ประเด็นหลัก:
การใช้ประโยชน์ระบบ ERP ของ B-EN-G ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจัดการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานในไลน์การผลิตด้วยโซลูชั่นที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยประสบการณ์หลายทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อแข่งขันระดับสากลได้มากที่สุด
จากการจัดตั้งบริษัทย่อยมากกว่า 25 ประเทศ ช่วยให้เสริมสร้างโครงสร้างบริการและรองรับโครงการดำเนินการทั่วโลก ทำให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก
องค์ประกอบสำคัญในการดำเนินโครงการตามแผนคือการสื่อสารที่ดี ซึ่งการรับฟังลูกค้าเพื่อเข้าใจถึงปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ทำให้เราดำเนินโครงการทุกขั้นตอนได้ด้วยความรวดเร็วและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจของผู้ใช้
นอกเหนือจากการเชื่อมโยงโซลูชันเข้ากับระบบเพิ่มเติม เช่น MES, Barcode, ERP อื่น ๆ เรายังพัฒนาโซลูชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบันและสร้างโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดให้แก่บริษัทการผลิตต่างๆ

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กรของเรา ได้แก่:
เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล, ลดต้นทุน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมและส่งมอบโซลูชั่นที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า
B-EN-G มีชื่อเสียงในเรื่องประสิทธิภาพและมีการดำเนินการที่มีความรวดเร็ว ทำให้เราก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้ตรงเวลา
ความสะดวกสบายของลูกค้าในการติดต่อสื่อสารเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราให้ความสำคัญ นอกเหนือจากการจัดหาโซลูชั่นและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ เพราะเราพร้อมอยู่เคียงข้างเมื่อธุรกิจของผู้ใช้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ความโดดเด่นที่เหนือกว่าบริษัทไอทีโซลูชั่นทั่วไป คือ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานด้วย เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านโซลูชั่นที่ดีที่สุด
เป้าหมายของเรามุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อทำกำไรสูงสุด

วัฒนธรรมในองค์กร

วัฒนธรรมในองค์กรของเราถูกสร้างจากค่านิยมที่มีความแตกต่าง เราให้ความเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือสถานะในสถานที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน เพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่องค์กร รวมถึงให้ความสำคัญความหลากหลายทางความคิดเห็นเพื่อให้สามารถสร้างโซลูชั่นทางธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าของเราได้อย่างครอบคลุม

ทีมงานของเรา

ในฐานะบริษัทไอทีโซลูชั่นชั้นนำ ทีมงานเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวสู่จุดสูงสุดของวงการไอทีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทีมงานของเราประกอบด้วยผู้จัดการ ตัวแทนบัญชี นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านแอปพลิเคชัน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุน และอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ รวมถึงมีผลงานที่ผ่านการพิสูจน์ในตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของผู้ใช้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่เหมาะสม

การมีส่วนรวมต่อสังคม

เราใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเปิดรับอาสาสมัครจากพนักงานของเราให้มีส่วนร่วมสร้างชุมชนและบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและกีฬาเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนด้วย

ทำไม B-EN-G จึงถูกจับตามองว่าเป็นผู้นำตลาดทางด้านไอทีโซลูชั่นอย่างแท้จริง

จากการเป็นผู้ให้บริการจัดหาโซลูชั่นระดับองค์กรชั้นนำมากกว่า 1000 บริษัท เราพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปรับตัวทางธุรกิจให้สอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งซอฟต์แวร์โซลูชั่นของเราได้รับการออกแบบและพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตในปัจจุบันและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เราได้รับความไว้วางใจในการจัดหาโซลูชั่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่มีอย่างนาน ทำให้เราได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำตลาดทางด้านไอทีโซลูชั่นอันดับ 1 ในประเทศไทย

มาทำงานร่วมกันกับเรา

คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทการผลิตของคุณเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือยัง ติดต่อ B-EN-G ได้แล้ววันนี้ ตัวแทนฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะติดต่อกลับหาคุณในขั้นตอนต่อไป